Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

Những Bài Thuốc Nhật Bản

BẠCH HỔ GIA Nhân sâm THANG

BẠCH HỔ GIA Quế chi THANG

BẠCH HỔ THANG

BÀI NÙNG TÁN

BÀI NÙNG THANG

Bán hạ Bạch truật thiên ma thang

Bán hạ HẬU PHÁC THANG

Bán hạ TẢ TÂM THANG

BẤT HOÁN KIM CHÍNH KHÍ TÁN

BÁT VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN

BÁT VỊ TIÊU DAO TÁN

BÌNH VỊ TÁN

BỔ KHÍ KIẾN TRUNG THANG

BỔ PHẾ THANG

BỔ TRUNG ÍCH KHÍ THANG

Vần C

CAM MẠCH ĐẠI TÁO THANG

Cam thảo TẢ TÂM THANG

Cam thảo THANG (KAN ZO TO)

Can khương Nhân sâm Bán hạ hoàn

Cát căn gia Xuyên khung tân di thang

Cát căn hoàng cầm Hoàng liên thang

CÁT CǍN HỒNG HOA THANG

CÁT CǍN THANG (KAK KON TO)

Cát cánh THANG (KI KYO TO)

CHÍCH Cam thảo THANG

CHIẾT TRUNG ẨM

CHƯNG NHÃN NHẤT PHƯƠNG

Vần Đ

ĐẠI Bán hạ THANG

Đại hoàng Cam thảo THAN

Đại hoàng MẪU Đơn bì THANG

ĐẠI KIẾN TRUNG THANG

ĐẠI SÀI HỒ THANG

ĐÀO HẠCH THỪA KHÍ THANG

DIÊN NIÊN Bán hạ THANG

ĐIẾU ĐẰNG TÁN

ĐIỀU VỊ THỪA KHÍ THANG

Đinh hương THỊ ĐẾ THANG

ĐỘC HOẠT CÁT CǍN THANG

ĐỘC HOẠT THANG

DƯƠNG BÁCH TÁN

Đương qui Bối mẫu Khổ sâm hoàn liệu

Đương qui tứ nghịch gia khương thù thang

Đương quy ẨM TỬ

Đương quy KIẾN TRUNG THANG

Đương quy TÁN

Đương quy THANG

Đương quy THƯỢC DƯỢC TÁN

Đương quy TỨ NGHỊCH THANG

Vần G

GIA VỊ BÌNH VỊ TÁN

GIA VỊ GIẢI ĐỘC THANG

GIA VỊ ÔN ĐẢM THANG

GIA VỊ QUY TÌ THANG

Gia vị tiêu dao hợp tứ vật thang

GIA VỊ TIÊU DAO TÁN

GIÁP TỨ THANG (KO JI TO)

Vần H

HẠNH TÔ TÁN (KYO SO SAN)

Hậu phác khương bán sâm thảo thang

HÓA THỰC DƯỠNG TÌ THANG

HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ TÁN

HOÀNG CẦM THANG (O GON TO)

HOÀNG KỲ KIẾN TRUNG THANG

Hoàng liên A GIAO THANG

Hoàng liên GIẢI ĐỘC THANG

Hoàng liên THANG (O REN TO)

HƯƠNG SA BÌNH VỊ TÁN

HƯƠNG SA DƯƠNG VỊ THANG

HƯƠNG SA LỤC QUÂN TỬ THANG

HƯƠNG THANH PHÁ ĐỊCH HOÀN

HƯƠNG TÔ TÁN (KO SO SAN)

Vần K

KÊ CAN HOÀN (KEI KAN GAN)

KÊ MINH TÁN GIA PHỤC LINH

KHẢI TỲ THANG (KEI HI TO)

Khổ sâm thang

Khu phong giải độc thang

KHUNG QUY ĐIỀU HUYẾT ẨM

KHUNG QUY GIAO NGẢI THANG

KIẾN TRUNG THANG (KEN CHU TO)

KINH GIỚI LIÊN KIỀU THANG

KINH PHÒNG BẠI ĐỘC TÁN

Vần L

LẬP CÔNG TÁN (RIK KO SAN)

LINH KHƯƠNG TRUẬT CAM THANG

LINH QUẾ CAM TÁO THANG

LINH QUẾ TRUẬT CAM THANG

LONG ĐẢM TẢ CAN THANG

LỤC QUÂN TỬ THANG

LỤC VỊ HOÀN

Vần M

MA HẠNH CAM THẠCH THANG

MA HẠNH Ý CAM THANG

MA HOÀNG THANG

MA TỬ NHÂN HOÀN

MẠCH MÔN ĐÔNG THANG

Vần N

NGÔ THÙ DU THANG

NGŨ HỔ THANG (GO KO TO)

NGŨ LÂM TÁN (GO RIN SAN)

NGŨ LINH TÁN (GO REI SAN)

NGŨ TÍCH TÁN (GO SHAKU SAN)

NGŨ VẬT GIẢI ĐỘC TÁN

Ngưu tất TÁN (GO SHITSU SAN)

NGƯU XA THẬN KHÍ HOÀN

Nhân sâm DƯỠNG VINH THANG

Nhân sâm THANG

NHÂN TRẦN NGŨ LINH TÁN

NHỊ TRẦN THANG

NHỊ TRUẬT THANG

NHUẬN TRÀNG THANG

NỮ THẦN THANG

Vần Ô

ÔN ĐẢM THANG (UN TAN TO)

ÔN KINH THANG (UN KEI TO)

ÔN THANH ẨM (UN SEI IN)

Vần P

PHÂN TIÊU THANG

PHÒNG KỶ HOÀNG KỲ THANG

PHÒNG KỶ PHỤC LINH THANG

PHÒNG PHONG THÔNG THÁNH TÁN

PHỤC LINH ẨM

Phục linh ẩm hợp Bán hạ hậu phác thang

PHỤC LINH TRẠCH TẢ THANG

PHỤC LONG CAN THANG

Vần Q

Quế chi GIA CÁT CǍN THANG

Quế chi gia hậu phác hạnh nhân thang

Quế chi GIA HOÀNG KỲ THANG

Quế chi gia thược dược

Đại hoàng thang

Quế chi gia thược dược thang

Quế chi gia thược khương sâm thang

Quế chi GIA TRUẬT PHỤ THANG

Quế chi LONG MẪU THANG

Quế chi Nhân sâm THANG

Quế chi PHỤC LINH HOÀN

Quế chi Phục linh hoàn liệu gia dĩ nhân

Quế chi THANG (KEI SHI TO)

QUẾ MA CÁC BÁN THANG

QUI KỲ KIẾN TRUNG THANG

QUY TỲ THANG (KI HI TO)

Vần S

SÀI HÃM THANG (SAI KAN TO)

SÀI HỒ GIA LONG MẪU THANG

Sài hồ Quế chi Can khương thang

SÀI HỒ Quế chi THANG

SÀI HỒ THANH CAN THANG

SÀI LINH THANG (SAI REI TO)

SÀI PHÁC THANG (SAI BOKU TO)

SÀI THƯỢC LỤC QUÂN TỬ THANG

SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN

SÂM TÔ ẨM (JIN SO IN)

SINH KHƯƠNG TẢ TÂM THANG

SƠ KINH HOẠT HUYẾT THANG

Vần T

TẢ ĐỘT CAO (SHA TOTSU KO)

TAM HOÀNG TẢ TÂM THANG

TAM VẬT HOÀNG CẦM THANG

TAM VỊ GIÁ CÔ THÁI THANG

TẦN CỬU PHÒNG PHONG THANG

TÂN DI THANH PHẾ THANG

TẦN GIAO KHƯƠNG HOẠT THANG

THẦN BÍ THANG

THǍNG MA CÁT CǍN THANG

THANH CƠ AN HỒI THANG

THANH PHẾ THANG

THANH TÂM LIÊN TỬ ẨM

THANH THẤP HÓA ĐÀM THANG

THANH THỬ ÍCH KHÍ THANG

Thanh thượng phòng phong thang

Thanh thượng quyên thống thang

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ THANG

THẬP VỊ BẠI ĐỘC THANG

THẤT VẬT GIÁNG HẠ THANG

THỊ ĐẾ THANG (SHI TEI TO)

THIÊN KIM KÊ MINH TÁN

THÔNG ĐẠO TÁN (TSU DO SAN)

THƯỢC DƯỢC Cam thảo THANG

TIỀN THỊ BẠCH TRUẬT TÁN

Tiểu Bán hạ gia Phục linh thang

TIÊU DAO TÁN (SHO YO SAN)

TIỂU KIẾN TRUNG THANG

TIÊU MAI THANG (SHO BAI TO)

TIÊU PHONG TÁN (SHO FU SAN)

Tiểu sài hồ gia Cát cánh thạch cao thang

TIỂU SÀI HỒ THANG

Tiểu thanh long gia thạch cao

Tiểu thanh long hợp ma hạnh thạch cam thang

TIỂU THANH LONG THANG

TIỂU THỪA KHÍ THANG

TÔ TỬ GIÁNG KHÍ THANG

TOAN TÁO NHÂN THANG

TRỊ ĐẢ PHỌC NHẤT PHƯƠNG

TRỊ ĐẦU SANG NHẤT PHƯƠNG

Trư linh hợp tứ vật thang

TRƯ LINH THANG (CHYO REI TO)

TRúC NHỰ ÔN ĐẢM THANG

TRUNG HOÀNG CAO

TƯ ÂM CHÍ BẢO THANG

TƯ ÂM GIÁNG HỎA THANG

TƯ HUYẾT NHUẬN TRÀNG THANG

TỨ LINH THANG (SHI REI TO)

TỨ NGHỊCH TÁN (SHI GYAKU SAN)

TỨ QUÂN TỬ THANG)

TỬ VÂN CAO (SHI UN KO)

TỨ VẬT THANG (SHI MOTSU TO)

ỨC CAN TÁN

ỨC CAN TÁN GIA TRẦN BÌ Bán hạ

ỨNG CHUNG TÁN (O SHO SAN)

VỊ LINH THANG (I REI TO)

VỊ PHONG THANG (I FU TO)

XÀ SÀNG TỬ THANG

Xuyên khung TRÀ ĐIỀU TÁN

Ý dĩ NHÂN THANG

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

 
Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Đầu trang Chế độ ăn