Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

SẢN HẬU PHÁT SỐT

Chế độ ăn uống kiêng kị cho phụ nữ cho con bú

Đại cương

Đàn bà sau khi sinh phát sốt gọi là ‘Sản Hậu Phát Nhiệt’.

Tương đương chứng Nhiễm khuẩn hậu sản của YHHĐ.

Sách ‘Y Tông Kim Giám’ viết: “Nguyên nhân của sản hậu phát sốt không phải chỉ do ăn uống thái quá gây nên nôn mửa, muốn nôn là chứng phát sốt do thương thực. Nếu lao động quá sớm, cảm phong hàn đó là sốt do ngoại cảm. Nếu sản dịch không ra được, ứ huyết dừng lại đó là sốt do ứ huyết. Nếu huyết bị mất nhiều, âm huyết không đủ, đó là sốt do huyết hư. Có khi do sinh đẻ, sức khỏe bị tổn thương nên bị sốt, hoặc sau khi sinh sữa cương lên cũng gây nên sốt”.

Điều Trị

Nếu sốt do ngoại cảm, nếu dùng thuốc bồi dưỡng khí huyết thì nên thêm thuốc giải biểu để hỗ trợ. Sốt do thương thực, dùng bài Tứ Quân Tử Thang hợp với những vị thuốc có tác dụng tiêu đạo. Sốt do huyết hư, nên bổ huyết là chính, nếu dùng loại thuốc hàn lương sẽ có thể gây hại. Sốt do huyết ứ, cần hành huyết, khứ ứ. Sốt do lao nhọc nên đại bổ khí huyết thì nhiệt mới bớt. Sốt do cương sữa thì phải làm cho sữa thông đi thì sẽ hết nóng, lạnh. Nếu đang điều trị chứng sốt mà bụng đầy trướng, đau, táo bón, kèm các chứng thực nhiệt, dùng bài Hoàng Long Thang.

Cảm nhiễm tà độc:

Triệu chứng: Sau khi sinh, phát sốt, ớn lạnh, hoặc sốt cao, rét run, bụng dưới đau, không thích ấn, sản dịch lúc đầu ra nhiều sau ít dần, mầu đỏ tối hoặc như mủ, có mùi hôi, tâm phiền không yên, tiểu ít, nước tiểu đỏ, táo bón, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng mà khô, mạch Sác có lực.

Điều trị: Thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, hóa ứ. Phương thuốc:

Dùng bài Giải Độc Hoạt Huyết Thang (Y Lâm Cải Thác):

Liên kiều Cát căn Sài hồ
Chỉ sác Qui đầu Xích thược Sinh địa
Hồng hoa Cam thảo Ngân hoa Hoàng cầm

Nếu sốt cao không bớt, ra nhiều mồ hôi, phiền khát muốn uống, mạch Hư Đại mà Sác, đó là chứng nhiệt thịnh, tân dịch bị tổ thương.

Dùng phép: Thanh nhiệt trừ phiền, ích khí sinh tân.

Phương thuốc: Dùng bài Bạch Hổ Nhân Sâm Thang (Thương Hàn Luận):

Thạch cao Ngạch mễ Nhân sâm
Cam thảo

Sốt cao không bớt, phiền khát muốn uống, táo bón, sản dịch không thông, mùi hôi như mủ, bụng dưới đau, không thích ấn, bụng đầy trướng, đau, tinh thần mệt mỏi, nói sảng, lưỡi đỏ tối, rêu lưỡi vàng khô. Đó là nhiệt kết ở phần lý. Dùng bài Đại Hoàng Đơn Bì Thang.

Nếu lúc nóng lúc lạnh thêm Sài hồ, Hoàng cầm để hòa giải Thiếu dương.

Nếu sốt cao, ra mồ hôi, tâm phiền không yên, nổi ban, lưỡi đỏ rực, rêu lưỡi ít hoặc hóa thành mầu xanh, mạch Huyền, Tế, Sác, đó là nhiệt nhập vào phần doanh.

Dùng phép thanh doanh, giải độc, tán ứ, tả nhiệt.

Phương thuốc: Dùng bài Thanh Doanh Thang (Ôn Bệnh Điều Biện):

Huyền sâm Mạch môn Sinh địa
Ngân hoa Liên kiều Trúc diệp Đan sâm
Hoàng liên Thủy ngưu giác

Nếu sốt cao không bớt, tinh thần mê mệt, nói sàm, nên phối hợp dùng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn (Ôn Bệnh Điều Biện), hoặc Tử Tuyết Đơn (Cục Phương).

Ngoại cảm:

Triệu chứng: Sinh xong phát sốt, sợ lạnh, đầu đau, cơ thể đau, mũi nghẹt, sổ mũi, ho, rêu lưỡi trắng nhạt, mạch Phù Khẩn.

Điều trị: Dưỡng huyết, khứ phong, tán hàn, giải biểu.

Phương thuốc: Dùng bài Kinh Phòng Tứ Vật Thang (Y Tông Kim Giám):

Kinh giới Phòng phong Xuyên khung
Qui đầu Bạch thược Địa hòang Tô diệp

Bài Tứ Vật [Khung, Quy, Thục, Thược] dưỡng huyết, phù chính

Kinh giới, Phòng phong, Tô diệp khứ phong, tán hàn, giải biểu

Nếu cảm phong nhiệt: Sốt, hơi sợ gió lạnh, đầu đau, cơ thể đau, họng sưng đau, khát, ho, đờm vàng, rêu lưỡi hơi vàng, mạch Phù Sác.

Điều trị: Tân lương giải biểu.

Phương thuốc: Dùng bài Ngân Kiều Tán (Ôn Bệnh Điều Biện):

Ngân hoa Liên kiều Trúc diệp
Kinh giới Bạc hà Ngưu bàng Cát cánh
Đạm đậu xi Cam thảo Lô căn

Nếu cảm thử nhiệt: Sốt, ra nhiều mồ hôi, khát, tâm phiền, mỏi mệt không có sức, lưỡi đỏ, ít rêu, mạch Hư Sác.

Điều trị: Thanh thư, ích khí, dưỡng âm, sinh tân.

Phương thuốc: Dùng bài Thanh Thử Ích Khí Thang (Ôn Nhiệt Kinh Vĩ):

Tây dương sơn Thạch hộc Mạch môn
Hoàng liên Trúc diệp Hà ngạnh Tri mẫu
Cam thảo Ngạch mễ Tây quathú y

Nếu kèm huyết hư: Sinh xong sốt, sợ lạnh, sắc mặt xám xanh bạc, hơi vàng nhạt, co thể gầy ốm, đau đầu, chóng mặt, lưng đau, xương mỏi, sợ sệt, ít ngủ, lưỡi nhạt, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch Phù Tế.

Nên dùng bài Tứ Vật Thang thêm Kinh giới, Sài hồ.

Xuyên khung 8 Qui đầu 12 Thục địa 20 Bạch thược 12
Kinh giới Sài hồ

Nếu kèm khí hư: Sinh xong phát sốt, sắc mặt đỏ, tinh lực kém sút, đầu đau, váng đầu, họng sưng đau, sợ lạnh, tay chân lạnh, xương và lưng đau mỏi, run sợ, thở suyễn hoặc nôn mửa, mạch Phù, Huyền không lực.

Nên dùng bài Trúc Diệp Thang.

Huyết hư:

Triệu chứng: Sau khi sinh phát sốt, sắc mặt xanh tái, hơi vàng nhạt, váng đầu, hoa mắt, tai ù, sợ sệt, bứt rứt khó ngủ, lưng đau, chân mỏi, táo bón, lưỡi nhạt không rêu, mạch Tế Nhược.

Điều trị: Dưỡng huyết ích khí, hòa doanh, thoái nhiệt.

Phương thuốc: Dùng bài Nhân Sâm Thang thêm Hoàng kỳ, Địa cốt bì.

Nếu huyết hư, âm suy, sốt về chiều, hai gò má đỏ, khát, thích uống, tiểu ít, nước tiểu vàng, táo bón, lưỡi đỏ, mạch tế Sác.

Điều trị: Tư âm, dưỡng huyết, thanh nhiệt.

Phương thuốc: Dùng bài Nhất Quán Tiễn gia giảm (Cảnh Nhạc Toàn Thư):

Sinh địa Bạch thược Mạch môn
Thục địa Tri mẫu Địa cốt bì Cam thảo
Bạch vi

Huyết ứ:

Triệu chứng: Sau khi sinh phát sốt, ngực bụng cảm thấy đầy trướng, miệng khô, không muốn ương, sản dịch ngừng ra hoặc ra ít, huyết ứ, mầu tím sẫm, bụng dưới cứng, sưng đau, ấn không xuống, táo bón, lưỡi tím sẫm, mạch Huyền Sáp có lực.

Điều trị: Hoạt huyết, khứ ứ, hòa doanh, trừ nhiệt.

Phương thuốc: Dùng bài Huyết Phủ Trục Ứ Thang (Thượng Hải Trung Y Phụ Khoa Học).

Huyết phủ trục ứ Qui xuyên 12 Xích thược 15 Ngưu tất 12
Đào nhân 16 Xuyên khung 6 Cát cánh 6 Cam thảo 4
Hồng hoa 12 Sinh địa 12 Chỉ sác 8

Tham khảo thêm về bệnh hậu sản

Sản hậu phát sốt, thuốc chữa bênh sản hậu phát sốt...

Sót nhau, thuốc chữa bênh Sót nhau...

Sản hậu trướng bụng, thuốc chữa bênh Sản hậu trướng bụng ...

Sản hậu đau khắp mình, thuốc chữa bênh Sản hậu đau khắp mình...

Sót nhau sau khi sinh, thuốc chữa bênh sót nhau sau khi sinh...

Các vị thuốc chữabệnh sản hậu

Tác dụng của Xuyên khung chữa trị bệnh sản hậu...

Tác dụng của Bạch đậu khấu trị sản hậu...

Tác dụng của Bạch truật chữa sản hậu...

Tác dụng của Đỗ trọng chữa bệnh sản hậu ...

Tác dụng của Bồ hoàng chữa bệnh sản hậu ...

Tác dụng của Ðào nhân. chữa bệnh sản hậu...

Tác dụng của Hậu phác chữa bệnh sản hậu...

Tác dụng của khương hoạt chữa bếnh sản hậu ...

Tác dụng của Diên hồ sách chữa bệnh sản hậu ...

Tác dụng của Linh dương giác chữa bệnh sản hậu ...

Tác dụng của Huyền sâm chữa bệnh sản hậu ...

Tác dụng của Ma hoàng chữa bệnh sản hậu ...

************************

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến Chia sẻ facebook Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Tư vấn sức khỏe trực tuyến  Tư vấn sức khỏe trực tuyến   Đầu trang