Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

ĐAU NỬA ĐẦU

Đau nửa đầu, dau nua dau, daunuadau Tư vấn chữa đau nửa đầu

I. Đại cương:

Đau nửa đầu

Bệnh Đau nửa đầu (Migraine), l� bệnh nh�n chỉ đau nửa đầu b�n tr�i hoặc đau nửa b�n đầu phải phải. d�n gian thường gọi l� bệnh � thi�n đầu thống�

Thay đổi về t�m l� (stress) l� nguy�n nh�n thường gặp nhất. Ngo�i ra bệnh c�n khởi ph�t do c�c nguy�n nh�n như: thay đổi về nội tiết ở ph�i nữ (tuổi dậy th�, đến kỳ kinh nguyệt, thời kỳ tiền m�n kinh...), sau khi d�ng một số loại thực phẩm nhất định (chocolate, ph� mai, thức ăn lạnh như kem, chất k�ch th�ch như thuốc l�, rượu, c�-ph�, ớt...), mắc bệnh l� mạn t�nh (tăng huyết �p, bệnh h� hấp, bệnh ti�u ho�, rối loạn giấc ngủ, dinh dưỡng k�m, sau chấn thương sọ n�o...), d�ng thuốc (ngừa thai, thuốc kh�ng histamin...), m�i trường thay đổi (thay đổi thời tiết, �nh s�ng, �m thanh lớn, nhạc k�ch động, m�i của chất bay hơi hay chất thải..), di truyền, sau gắng sức

80% bệnh nh�n l�n cơn đau nửa đầu kh�ng c� triệu chứng b�o trước. Cơn đau thường đến từ từ, nhưng mỗi l�c một nặng th�m, nối tiếp từ cơn n�y đến cơn kh�c khiến người bệnh c� cảm gi�c đầu muốn nổ tung. Cơn k�o d�i 2-4 giờ, nhưng c� biệt c� thể k�o d�i v�i ng�y. Đau mạnh ở một hay cả hai b�n đầu khiến bệnh nh�n buồn n�n v� n�n, mệt mỏi, dễ c�u kỉnh. Trong cơn đau, sắc mặt bệnh nh�n xanh t�i, da lạnh, nổi gai ốc, người bệnh c� cảm gi�c th�i dương như gi�n căng ra, mạch m�u ở th�i dương nẩy đập theo nhịp tim, nhạy cảm với �m thanh v� �nh s�ng, ảo gi�c như thấy c�c đường ziczac v� �nh s�ng lo�. Cơn đau tăng l�n khi gắng sức, khi tiếp x�c với �nh s�ng, tiếng động mạnh, giảm đi khi nghỉ ngơi y�n tĩnh trong b�ng tối v� khi chườm lạnh hoặc day hai b�n th�i dương. Ngo�i ra, nhiều bệnh nh�n khi đau đầu rất nhạy cảm với m�i, c� khi họ c�n ngửi thấy m�i lạ. Sau cơn đau: một số dấu hiệu của nhức đầu migraine (như ch�n ăn, giảm khả năng tập trung hay mệt mỏi) c� thể k�o d�i một thời gian sau khi cơn đau biến mất.người bệnh thường đi tiểu nhiều, mệt mỏi, trạng th�i bồn chồn kh� tập trung tư tưởng. Bệnh thường xuy�n t�i ph�t ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của bệnh nh�n.

20% bệnh nh�n c� những dấu hiệu b�o trước như: mệt mỏi, bứt rứt, dễ c�u gắt, hay ng�p vặt, rối loạn thị gi�c như thấy c�c �m điểm, những hoa văn hay tia s�ng, �nh s�ng nhiều m�u sắc hoặc giảm thị lực ở một b�n, ngứa ran ở c�nh tay hoặc ch�n, rối loạn ti�u h�a (ch�n ăn, chướng bụng, đầy hơi hoặc đ�i khi lại ăn rất ngon miệng) k�m theo với những thay đổi về kh� sắc như trầm cảm, lo �u, buồn rầu, mất ngủ, bồn chồn; bệnh nh�n rất dễ bị k�ch th�ch v� c�u gắt v� cớ, rối loạn cảm gi�c v� ng�n ngữ. C�c triệu chứng n�y cũng c� thể xuất hiện trong cơn đau đầu.

Đ�i khi cơn đau đầu biểu hiện bằng những triệu chứng kịch ph�t về thần kinh, t�m thần, như hoang tuởng, ảo gi�c cấp t�nh� Cũng c� những bệnh nh�n dau nửa đầu k�m theo mất � thức, liệt mặt, liệt nửa người giống như triệu chứng của tai biến mạch m�u n�o.

Những người bị chứng đau nửa đầu kh�ng chỉ bị cơn đau h�nh hạ, mệt mỏi, hạn chế nghi�m trọng c�c hoạt động h�ng ng�y m� l�u ng�y, chứng bệnh c�n dẫn đến những hậu quả nguy hại kh�c cho sức khoẻ như: Trầm cảm, Nguy cơ đột quỵ, Ảnh hưởng đến thị gi�c (thiếu m�u n�o ch�ng suy tho�i v�ng mạc)

Hiện thời t�y y chỉ c� thuốc trị cơn đau, chưa c� thuốc trị dứt điểm

Căn cứ c�c triệu chứng bệnh, ph�ng kh�m Nguyễn Hữu To�n (ttcb) chia bệnh ra c�c thể Do phong, phong hoả nội động, phong nhiệt đ�m, can uất, can phong, h�n đ�m ứ huyết để điều trị. Kết quả l�m s�ng cho thấy nhiều người đ� khỏi bệnh qua nhiều năm kh�ng thấy t�i ph�t

II. Điều trị:

1.Phong

Triệu chứng: Đau nửa đầu t�i ph�t nhiều lần kh�ng khỏi, gặp gi� th� đau tăng,

Ph�p: Sơ phong chỉ thống

B�i thuốc: Thi�n đầu thống hiệu phương

Đau nửa đầu phong Ph�ng phong 6 M�n kinh 8 Bạc h� 6
Xuy�n khung 10 Độc hoạt 6 Bạch chỉ 9 Tế t�n 3

Nếu đau nặng d�ng b�i Thi�n đầu thống phương

Đau nửa đầu phong 2 To�n yết 60 Thuyền tho�i 3 Đại ng� c�ng 3con

Hai vị tr�n t�n bột mịn mỗi lần d�ng 3g sắc Thuyền tho�i lấy nước chia l�m 3 lần uống ng�y 3 lần

2. Nhiệt:

Nguy�n nh�n: Phong t� hoả nhiệt l�m nghẽn trệ mạch lạc,

Triệu chứng: Đau nửa đầu hễ gặp n�ng, hễ gặp nhiệt l� bệnh đau kịch liệt gặp lạnh dễ chịu c� ki�m chứng t�m phiền, đắng miệng, tiểu tiện v�ng

B�i: Kh�ng bạch t�n

Đau nửa đầu nhiệt Xuy�n khung 15 Ho�ng cầm 15 Bạch chỉ 15

Đầu thống thuộc huyết hư gia: Kỉ tử15, bạch C�c hoa 6

Can phong quấy rối l�n tr�n huyết �p cao gia: C�u đằng 30, thạch quyết minh 30, Ngưu tất 15,

Đ�m trọc kh�ng ho� được gia: Đởm nam tinh 9, hoặc m�ng thạch 15

3. Phong hoả nội động

Triệu chứng: Đau nửa đầu ki�m chứng miệng đắng v� kh�, đau đầu lan toả tới m� v� răng, nặng hơn th� c�c cơ v�ng mặt co k�o, đ� l� phong nhiệt uất hoả ở can kinh g�y n�n

Ph�p: Khu phong thanh nhiệt chỉ thống chỉ kinh

D�ng b�i: Trị liệu tam thoa thần kinh phương

Đau nửa đầu phong hoả nội động Sinh Thạch cao 30 C�t căn 15 C�u đằng 12
M�n kinh 12 Ng� c�ng 3 con Ho�ng cầm 10 Kinh giới tuệ 10
Thương nhĩ tử 12 To�n yết 6 Sinh địa ho�ng 10

Nếu đau mắt nặng gia tang diệp, C�c hoa,

Đau răng gia tế t�n, Sinh địa, Ngưu tất

Nếu ki�m th�m chứng t�m phiền n�ng nẩy dễ c�u giận, cho�ng v�ng l� �m hư can hoả

Đau nửa đầu phong hoả nội động 3 Bạch thược 30 Sinh Mẫu lệ 30 Đan s�m 15
Cam thảo 15

4. Phong nhiệt đ�m

Nguy�n nh�n: Phong nhiệt đ�m ứ c�ng l�n tr�n

Triệu chứng: Đau nửa đầu ki�m chứng miệng đắng v� nhớt, xu thế đau dữ dội, t�m phiền kh�t nước, mặt v� lưỡi đỏ, mạch ph� hồng hoạt s�c

Ph�p: Trừ phong thanh nhiệt ho� đ�m t�n ứ

B�i thuốc: Thanh ho� t�n thi�n thang (Lưu bảo ho�, y sư cn trung y học viện tỉnh H� bắc)

Đau nửa đầu phong nhiệt đ�m Chi tử 12 To�n yết 6 Kinh giới 10
Cương t�m 60 Ph�ng phong 10 B�n hạ 6 C�c hoa 15
C�t c�nh 6 Ho�ng cầm 10 Xuy�n khung 6 Địa long 60
Khương hoạt 60 Nhũ hương 10 Mộc qua 12 Hồng hoa 10

5. Can uất

Nguy�n nh�n: Can uất kh� trệ ho� hoả th�nh dương x�ng l�n đầu mặt g�y ra

Triệu chứng: Đầu cho�ng v�ng, miệng đắng, sườn đau, mạch huyền

Ph�p: Sơ can giải uất h�nh huyết khu phong

B�i: Trị thi�n đầu thống nghiệm phương

Đau nửa đầu can uất 1 Cảo bản 12 Bạch chỉ 12 Qui xuy�n 15
C�u đằng 15 M�n kinh 12 Xuy�n khung 12 Thạch QM 15

Ki�ng ăn đồ cay n�ng tr�nh c�u giận

Ch�m cứu: Tả c�c huyệt ngoại quan, Dương lăng tuyền, th�i dương, Đầu duy

Hoặc b�i sơ can l� kh� hoạt huyết phương trị thi�n đầu thống phương (Trịnh kim ph�c Y sư ph� cn viện nghi�n cứu trung y TQ)

Đau nửa đầu can uất 2 S�i hồ Ho�ng cầm Qui đầu
C�t căn Ph�ng phong Cam thảo Chỉ s�c
Xuy�n khung X�ch thược Bạch chỉ Ngưu tất

6. Can phong

Triệu chứng: Đau dữ dội, đau nửa b�n đầu tới v�ng lưỡi, ăn uống v� n�i cũng đau, đầu cho�ng v�ng, mặt đỏ, c� những cơn đau như chớp giật.

Ph�p: B�nh can dẹp phong hoạt huyết th�ng lạc

B�i thuốc: hoạt huyết chỉ thi�n đầu thống

Đau nửa đầu can phong Xuy�n khung 10 Bạch thược 15 C�c hoa 10
S Mẫu lệ 15 Bạch chỉ 10 X�ch thược 15 Cương t�m 10
Địa cốt b� 15 To�n yết 6 Ngưu tất 15

Mặt đỏ đau nhấm nh�i chủ yếu gia Hạ kh� thảo 30, C�u đằng 30, thạch quyết minh 30

Mặt nhợt sợ lạnh đau co r�t gia tế t�n 6, chế phụ phiến 10

7.H�n đ�m ứ huyết

Triệu chứng: Ưa trườm n�ng, kh�ng kh�t, r�u trắng mỏng nhuận, mạch ph� huyền

Ph�p: Khu phong t�n h�n trừ đờm ứ

B�i thuốc: thanh ho� t�n thi�n thang (lưu bảo ho� y sư chủ nhiệm y học viện h� bắc)

Đau nửa đầu h�n đ�m ứ huyết Chi tử 12 To�n yết 6 Kinh giới 10
Cương t�m 60 Ph�ng phong 10 B�n hạ 6 C�c hoa 15
C�t c�nh 6 Ho�ng cầm 10 Xuy�n khung 6 Địa long 60
Khương hoạt 60 Nhũ hương 10 Mộc qua 12 Hồng hoa 10

III. Giảm nhẹ cơn đau nửa đầu:

Đối với phụ nữ đau nửa đầu, liệu ph�p hormone c� thể gi�p giảm cơn đau nửa đầu c� li�n quan đến chu kỳ kinh nguyệt của họ.
Thay đổi lối sống: ăn chế độ ăn l�nh mạnh v� giữ cho c�n nặng của bạn dưới tầm kiểm so�t.
Những người b�o ph� thường c� khuynh hướng dễ bị đau nửa đầu hơn.

Kh�ng d�ng c�c chất k�ch th�ch như rượu, bia, thuốc l� �

Nếu trong cuộc sống kh�ng thể tr�nh khỏi stress, bạn h�y học c�ch khắc phục n� tốt hơn. H�y học c�ch thư gi�n v� ngủ tốt hơn.
Tập thể dục thường xuy�n, đi bộ hay bơi lội c� thể gi�p giảm cơn đau nửa đầu.

Khi bị đau, bạn h�y cố nghỉ ngơi trong một căn ph�ng tối v� m�t hay đi tắm dưới v�i sen. Đắp khăn lạnh l�n tr�n cũng c� thể gi�p giảm nhẹ sự kh� chịu. Một ly nước bổ dưỡng, m�txa cổ, sau g�y v� cơ� cũng c� thể c� �ch cho bạn.

IV. Tham khảo:

1. C�c vị thuốc- b�i thuốc chữa đau nửa đầu

Bạch chỉ thổi v�o mũi chữa khỏi đau nửa đầu

Chữa đau nửa đầu bằng Cảo bản

Đắp trạch quạch chữa đau nửa đầu

M�n kinh tử điều trị chứng đau nửa đầu

Cốc tinh thảo trị thi�n đầu thống

Tất b�t trị đau nửa đầu do Phong

Đại ho�ng trị đau nửa đầu do nhiệt đ�m

B�i thuốc xuy�n khung điều tr� t�n trị đau nửa đầu

Tứ vị thược dược - B�i thuốc chữa thi�n đầu thống

2. C�c B�i tham khảo về bệnh đau nửa đầu

B� quyết loại bỏ chứng đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu v� c�ch điều trị

Thực phẩm giảm đau nửa đầu

Đau nửa đầu ở phụ nữ

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến Chia sẻ facebook Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Đầu trang