Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

chứng thận âm hư

Khái niệm

Chứng Thận âm hư là tên gọi chung cho một loạt chứng trạng do âm dịch của tạng Thận khuy tổn, hư hỏa quá găng; chứng này phần nhiều do nội thương mệt nhọc, ốm lâu liên lụy đến Thận, hoặc giai đoạn cuối của Ổn bệnh, nhiệt cực thương âm gây nên.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là Ngũ tâm phiền nhiệt, mất ngủ mồ hôi trộm, miệng khô họng ráo, gót chân đau, lưng gối mỏi, di tinh; phụ nữ thì bãng lậu, chất lưỡi đỏ, mạch Tế Sác.

Chứng Thận âm hư thường gặp trong các bệnh Di tinh, Bất mị, Hư lao, Cao lâm, Niệu huyết, Băng lậu, Tiêu khát và trong những tật bệnh thuộc bệnh Ôn nhiệt.

Cần chẩn đoán phân biệt với các chứng Thận tinh bất túc, chứng Thận âm dương đều hư, chứng Can Thận âm hư, chứng Phế Thận âm hư.

Phân tích

Chứng Thận âm hư khi xuất hiện trong những tật bệnh khác nhau, đều có những biểu hiện lâm sàng và cách điều trị cũng riêng biệt.

- Như bệnh Di tinh xuất hiện chứng Thận âm hư, có các chứng trạng dương sự dễ cương, mộng di, tảo tiết, chóng mặt hoa mát, tinh thần khồng mạnh, phần nhiều do buông thả tình dục,

Thận âm suy hao, hư hỏa quấy rối tinh thất gây nên; điều trị nên tư Thận âm, tả hư hỏa, cho uống bài Tri bá địa hoàng hoàn (Y phương khảo).

- Chứng Thận âm hư xuất hiện trong bệnh bẵt mị - mất ngù, có các chứng.trạttg tâm phiền, mất ngủ, mơ mộng phân vân, ngũ tâm phiền nhiệt, chóng mặt ù tai v.v... phần nhiều do tư lự quá độ không đạt ý muốn, âm tinh hao tổn ngấm ngầm, Thận âm bất túc, Tâm hỏa vượng một phía gây nên. Tù Đông Cảo có nđị: "Có khi do Thận thủy bất túc, chân âm không thãng khiến cho Tâm hỏa găng một mình, gây nên không ngủ được"; điều trị nên tư Thận tráng thủy để chế hỏa, an thần định chí, cho uống bài Lục vị địa hoàng hoàn (Tiểu nhi dược chứng trực quyết) hợp với bàìi Hoàng liên a giao thang (Thương hàn luận).

- Nếu trong bệnh Cao lâm xuất hiện chứng Thận âm hư, có chứng trạng tiểu tiện vẩn đục như nước gạo, niệu đạo rít và đau, hoặc ra giỏ giọt như mỡ, gày còm yết ớt, lưng gối ê mỏi, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi nhớt; phần nhiều do phòng thất lao thương, hoặc do tình chí tổn thương, hạ nguyên không bền, chất dịch chất mỡ tiết xuống dưới gày nên; điều trị theo phép ích Thận cố nhiếp, cho uống bài Tỳ giải phân thanh ẩm (Đan Khê tâm pháp) hợp với Lục vị địa hoàng hoàn gia giảm.

- Chứng Thận âm hư xuất hiện trong bệnh Hư lao, có các chứng trạng hỉnh thể gày còm, phiền nhiệt, chổng mặt, tai ù, tai điếc, hai chân yếu liệt, thần sắc ủ rũ; phần nhiều do tiên thiên phú bẩm bất túc, hậu thiên vất vả cùng cực, hoặc là ốm đau điều dưõmg khống thích hợp ỉàm cho chân âm tạng Thận băt túc, hư yếu lâu ngày không phục hồi phát thành bệnh Hư lao; điều trị theo phép tư Thận bổ Âm, cho uống bài Đại bổ ám hoàn (Đan Khê tăm pháp) và Đại bổ nguyên tiễn (Cảnh Nhạc toàn thư).

- Nếu trong bệnh Niệu huyết xuất hiện chứng Thận âm hư,có các chứng trạng tiểu tiện sẻn đỏ lẫn máu, lưng gối ê mỏi, tinh thần ýếu ớt, chất lưỡi đỏ, mạch Tế Sác v.v... Đây là do phóng túng sác dục, tướng hỏa vọng động, Thận âm suy hao, âm hư thì sinh nội nhiệt, nhiệt hun đốt huyết lạc mà tràn ra ngoài; Trương .Trọng Cảnh nói: "Đây là do rượu chệ đam mê sác dục đến nỗi động đến Hỏa ở hạ tiêu gây nên"; Điều trị nên tư âm thanh hỏa kiêm chỉ huyết, chọn dùng bài Đại bổ âm hoàn hợp với Tiểu kế ẩm tử (Tế sinh phương).

- Tròng bệnh 'Tiêu khát xuất hiện chứng Thận âm hư, còn gọi là chứng Hạ tiêu, chứng Thận tiêu, cớ chứng trạng tiểu tiện nhiều lần lượng nhiều, nước tiểu như cao mỡ, miệng khô chất lưỡi đỏ, gày còm, mạch Trầm Tế mà Sác; đây là do phòng thất vô độ, rượu chè béo ngọt quá đáng, Thận hư âm khuy, Hạ tiêu hư yếu, mất chức n&ng co thắt gâỹ nên; Sách Cảnh Nhạc toàn thư có nđi: "Hạ tiêu là Hạ tiêo mác bệnh (chú ý: nguyên văn hai chữ Tiêu viết khác nhau) tiểu tiện vàng đỏ, là giỏ giọt, là đục, như cao như mõ, mật xạm tai quát, (3ần dà gày còm, đó là bệnh ở Thận, cho nên cũng gọi là Thận tiêu"; điều trị Tiên tư âm cố Thận, dùng bài Lục vị địá hoàng hoàn với Hoài Sơn và Sơn thù liều cao.

- Nếu như trong bệnh Ôn nhiệt, do nhiệt dồn xuống Hạ tiêu, tà nhiệt đai dẳng, nhiệt hun đốt ehân âm, đẫn đén chứng Thận âm hư, thì tỉnh thế bệnh khá gấp, lâm sàng có các chứng trạng mình khổng nóng lám nhưng dàng dai không lui, lòng bàn tay chân nóng hơn mu bàn tay chân, miệng khô, chất lưỡi khô tía, thậm chí tía tói mà khô, hoặc tinh thần mỏi mệt, tai điẽc, mạch Hư Đại; điều trị nên theo phép tư âm, dưỡng âm, thanh nhiệt, chọn dùng bài Gia giảm phục mạch thang (Ôn bệnh đièu biện).

- Trong bệnh Bảng lậu thuộc phụ khoa xuất hiện chứng Thận âm hư, có chứng trạng hành kinh trước kỳ, báng trung lậu hạ, lâm li không dứt, sắc kinh đỏ, lượng nhiều, hoặc đái hạ dính đặc, chất lưỡi đỏ, mạch Trầm Tế Sác; điều trị theo phép Tư âm lương huyết chi huyết, chọn dùng các bài Thanh hải hoàn (Phó thạnh chủ nữ khoa), Hoa nhị thạch tán (Thập dược thần thư).

Chứng Thận âm hư thường do con người, do thời tiết khác nhau nên biểu hiện cũng không hoàn toàn gióng nhau. Như chứng Thận âm hư ở-người cao tuổi, biểu hiện chủ yếu là răng, tóc rụng sớm, táo bón, tiểu tiện rít giỏ giọt, tai ù tai điếc, chđng mặt. 0 lứa tuổi thanh niên nam giới khỏe mạnh mác chứng Thận âm hư, chứng trạng chủ yếu là mộng di, tảo tiết và mất ngủ. Ỏ hữ giới bị Thận âm hư, chứng trạng chủ yếu là hành kinh thấy sớm, hoặc bảng lậu, không thụ thai. Nói theo phạm vi thời gian, chứng Thận âm hư cổ hiện tượng âm hư hòa vượng cứ về chiều và ban đêm bệnh nặng hơn, buổi sáng thì đỡ.

Căn cứ vào lý luận liên quan tới Tạng Phủ, mỗi một tạng mắc bệnh, thường liên lụy đến Tạng khác; chứng Thân âm hư trong quá trình diễn biến bệnh cơ thường xuất hiện một số chứng hậu chung; Như trỏng khoảng Tâm và ĩhận, thủy hỏa giúp lẫn nhau, Thận âm tất phải tư dưỡng Tâm ở trên, có như vậy tâm hỏa mới không quá găng; nếu Thận âm bất túc, thủy không giụp hỏa, Tâm hỏa quá gãng một phía, sẽ xuất hiện chứng Tâm Thận bất giao, ctí các chứng trạng tâm phiền không ngủ, mê nhiều di tinh, hồi hộp hay quên, chóng mặt ù tai, miệng khô họng ráo, lưng gối ê mỏi, nóng từng cơn, mồ hôi trộm, lưỡi đỏ không có rêu, mạch Tế Sác v.v...

Chẩn đoán phân biệt

- Chứng Thận tinh bất túc với chứng Thận âm hư: Tinh thuộc Âm, chứng Thận tỉnh bất túc thuộc phạm vi chứng Ẩm hư, về bệnh nhân và cơ chế bệnh của hai chứng, biểu hiện lâm sàng giống nhau tới chín phần mười, nhưng cũng có chỗ riêng biệt nhất định.Khái niệm về Thận ấm rộng hơn so vởi Thận tinh. Chứng Thận tinh bất túc là một biểu hiện cùa chứng Thận âm hư nhưng không phải là toàn bộ. Theo nguyên nhân nhân bệnh mà bàn, chứng Thận âm hư thường do phòng lao vô độ, Thận âm suy hao; hoặc là thỗp nhiệt nung nấu ở Hạ tiêu lâu ngày làm hao thương Thận âm; hoặc ở giai đoạn cuối của ôn nhiệt, nhiệt hun đốt làm hao tân dịch, Thận âm thương tổn; hoặc là tình chí nội thương, khí và hỏa làm thương âm; hoặc là trong bệnh mạn tính, phần âiti ở các tạng phủ khác bị thương trước tiên, iâu ngày liên lụy tới tạng Thận, Thận âm tổn thương làm cho hư hỏa quá găng, gây nên chứng này.

Thận âm hư thì sinh nội nhiệt, cho nên có các chứng ngũ tâm phiền nhiệt, imất ngủ mồ hôi trộm, miệng khô họng ráo. Âm hư thì dương gãng một phía, cửa tinh không bền chp nên di tinh. Hư hoả quấy rối Xung Nhâm cho nên có các chứng trạng bâng lậUị không thụ thai. Thận âm bất túc, tinh khí cũng hư tổn, cho Ịiên có các chứng lưng gối ê mỏi, mạcií Tế Sác.

Nguyên nhân gây bệnh của chứng Thận tinh bất túc thường đo phú bẩm tiên thiên bất túc hoặc là phòng lao quá độ, âm tinh suy hao; Hoặc là mệt mỏi suy kiệt, tinh khí thiếu hụt gây nên.

Từ biểu hiện lâm sàng để xét, chứng trạng chủ yếu của chứng Thận tinh bất túc là choáng váng ù tai, trong não có tiếng kêu, tai điếc, răng trồi hoậc rụng, râu tdc bạc sớm, tinh thần mệt mỏi hav quên, trí nhớ giảm sút, nam gỉối không có con, nữ giới không thụ thai, xích mạch Trầm Tế. Điểm khác nhau với chứng Thận âm hư là nói chung không có các chứng trạng Âm hư hoả vượng như ngũ tâm phiền nhiệt, mồ hôi trộm, họng khô, lưỡi đỏ, mạch Tế Sác, đó là những cơ sở chẩn đoán phân biệt.

- Chứng Thậri âm dương đều hư với chứng Thận ãm hư: Ndi chứng Thận ầm dương đều hư có nghỉa là bao gồm cả chứng Thận âm hự và chứng Thận dương hư. Phân tích theo cơ chế bệnh, Thận âm hư lâu ngày, bệnh Âm liên lụy đến Dương, dẫn đến Thận âm dương đều hư; Vì thế chứng Thận âm dương đều hư cố thể là chứng Thận âm hư phát triển thêm một bước, biểụ hiện lâm sàng có các okứng trạng sợ lạnh, lòng bàn tay chân nóng, miệng khô họng ráo nhưng ưa uống nước nóng, tai ù mồ hôi trộm, dương ntiy, di tinh, lưng gối ê mỏi, tiểu tiện trong dài họặc giỏ giọt không hết* gốc lưỡi cđ rèu trắng, chất lưỡi đỏ, mạch bộ Xích Tế Nhược hoặc Đởi Sốe; Đổi với chứng Thận âm hư đơn thuần xuất hiệB hằng loạt chứng trạng thuộc về âm huyết khuy tổn, hư hỏa bốc lên khác nhau rõ ràng.

- Chứng Gan Thận âm hư với chứng Thận âm hư; Can chứa huyết, Thận chứa tinh, Gan vối Thận là ất quý đồng nguyên, tinh với huyết dựa vào nhau mà nẩy sính, hai tạng Càn Thận có quan hệ về sinh lý rất mật thiết. Hình thành chứng Can Thặn âm hư, thường do mất huyết quá nhiều, hoặc là ốm lâu doanh âm khuy tổn, hoặc phòng lao quá độ khiến cho phần Axn của Can Thận khuy tổn; Cũng cd thể do Thận âm hư yếu từ trước, tinh không hda huyết, huyết chẳng nuôi Can khiến cho Can Thận đều hư; Biểu hiện lâm sàng có các chứng trạng chdng mật hoa mát, nhìn không tỏ, sắc mặt tiều tụy, tai ù tai điếc, đau sườn, lưng gối ê mỏi, chân tay tê dại, gò má đỏ môi đỏ, lòng bàn tay chân nđng, mp hôi trộm, di tinh, phụ nữ thì kinh nguyệt không điều v.v... Điểm khác với chứng Thận âm hư đơn thuần là ở chỗ liên lụy đến các tạng phủ khác, cho nên loại sau không có các chứng trạng Can huyết bất túc như chóng mặt, mát không tỏ, đau sườn, chân tay tê dại hoặc co rút... đd là những căn cứ để chẩn đoán phân biệt.

- Chứng Phế Thận âm hư với chứng Thận âm hư, Phế thuộc Kim, Thân thuộc Thủy, hai tạng Phế Thận có mối quan hệ kim thủy tương sinh. Chứng Phế Thận âm hư với chứng Thận âm hư trong eơ chế phát bệnh với biểu hiện lâm sàng phần nhiêu giống nhau. Nhưng hình thành chứng Phế Thận âm hư, hoặc là«lo ho lâu hao thương Phệ âm, Phế âm hư lâu ngày kim không sinh thủy sẽ tiến tới hao tổn Thận âm, khiến cho Ẹhế Thận đều hư. Hoặc là do Thận âm bất túc, không thế tư dưỡng Phế âm, hình thành chứng Phế Thận đều hư; Biểu hiện lâm sàng là khái thấu đàm khó ra, động làm thì thở gấp, đôi khi khạc ra huyết, miệng khô họng ráo, hoặc là khàn tiếng, lưng gối ê mỏi, xương nóng âm ỉ, triều nhiệt, mồ hôi trộm, di tinh, lưỡi đỏ ỉt rêu, mạch Sác. Còn nguyên nhân bệnh của chứng Thận âm hư phần nhiều do phòng thất mệt nhọc, ốm lâu hại Thận, thời kỳ cuối của Nhiệt bệnh, nhiệt tà xâm phạm Hạ tiêu gây nên, biến hóa bệnh lý chỉ giới hạn ở tạng Thận chứ chưa liên lụy đến tạng Phế cho nên chưa xuất hiện các chứng trạng Phế âm tổn thương như khái thấu khạc ra huyết và khàn tiếng.

Trích dẩn y văn.

- Âm dịch ở Thận khồng đày đủ, phần nhiều có khí hỏa trôi nổi ở bên ngoài, theo đường đi qua của Kinh lạc phát sinh nóng ở lớp cơ hoặc lớp cơ phu không có hiện tượng nhiệt mà người bệnh cảm thấy nóng rát; Trường hợp này nên bổ mạnh Thận thủy để ức chế dương quang (Tạng Phủ được thức bổ chính - Quyển Trung).

- Mạch của chứng Thận hư lao thương: hai bộ xích Tế Sác là chân âm bất túc; Hai bộ xích Sác Đại là Thận có hỏa; Hai bộ Xích Trầm Trì, là Chân dương bất túc.

Điều trị chứng Thận hư lao thương: Chân âm bất túc thì dùng Nhân sâm cố bản hoàn, Gia bí Can Thận hoàn. Hỏa vượng ở trong Thận, cho uống Tri Bá Thiên địa tiễn. Chân dương bất túc, thì dùng Kim Quỉ Thận khí hoàn iThận hư lao thương - Chứng nhăn mạch trị).

- Nhiệt ở Thận là thủy sấp cạn, ở môn Thương hàn có loại này, mà ở tạp cỂứng thì ít gập, mạch ở Tả Xích hoặc Hữu Xích tất phải Tràm Sác, hoặc Phù mà rỗng không, lưỡi đen thiếu chất ướt, cớ những chứng trạng miệng ráo họng khô, mắt không tỏ, tiểu tiện không lợi hoặc tiểu tiện đục, tiềủ tiện ra huyết, đại tiện bí (Thận bộ - Bút họạ y kính):

VƯONG KHÁNH KỲ

Xem tiếp >>

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

 
Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Tư vấn sức khỏe trực tuyến  Tư vấn sức khỏe trực tuyến   Đầu trang