Bài thuốc chữa bệnh - Banner
HOME MENU Bài thuốc chữa bệnh - Tìm kiếm

BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN X

Xà Bì Tán
Xạ Can Hoàn
Xạ Can Ma Hoàng Thang
Xạ Can Ma Hoàng Thang
Xạ Can Tán
Xạ Can Tán I 2
Xạ Can Tán II
Xạ Can Tán IIi
Xạ Can Tán IIi 2
Xạ Can Thang
Xạ Can Thang II
Xạ Can Thang IIi
Xạ Can Thang IIi 2
Xạ Can Thang IIi 3
Xạ Can Thang Iv
Xạ Can Thử Niêm Thang
Xạ Can Thử Niêm Thang Gia Giảm
Xạ Can Thử Niêm Tử Thang
Xạ Can Tiêu Độc Ẩm
Xà Đầu Hoàn
Xà Đởm Xuyên Bối Tán
Xà Hàm Tán
Xà Hoàng Đơn
Xà Hoàng Hoàn
Xà Hoàng Tán
Xà Hoàng Tán II
Xà Hoàng Tán IIi
Xạ Hương Bình Khí Hoàn
Xạ Hương Cao
Xạ Hương Đơn
Xạ Hương Đơn II
Xạ Hương Đơn Sa Hoàn
Xạ Hương Hoàn
Xạ Hương Hoàn II
Xạ Hương Hoàn IIi
Xạ Hương Hoàn Iv
Xạ Hương Hoàn V
Xạ Hương Hoàn Vi
Xạ Hương Khinh Phấn Tán
Xạ Hương Loát Nha Tán
Xạ Hương Lộc Nhung Hoàn
Xạ Hương Phàn Hùng Tán
Xạ Hương Phật Thủ Tán
Xạ Hương Tam Thất Hoàn
Xạ Hương Tán
Xạ Hương Tán II
Xạ Hương Tán IIi
Xạ Hương Tán Iv
Xạ Hương Tán V
Xạ Hương Tán Vi
Xạ Hương Tán VII
Xạ Hương Thiên Ma Hoàn
Xà Linh Thang
Xạ Nhung Đơn
Xạ Nhung Tục Đoạn Tán
Xạ Quế Bảo Trân Cao
Xà Sàng Tử Tán
Xà Sàng Tử Tán II
Xà Sàng Tử Tẩy Tễ
 Xà Sàng TỬ Thang (Jia Sho Shi To)
Xà Sàng Tử Thang
Xà Tê Tán
Xa Tiền Tán
Xa Tiền Tán II
Xa Tiền Tán II2
Xa Tiền Tử Hoàn
Xa Tiền Tử Tán
Xa Tiền Tử Tán II
Xa Tiền Tử Tán II2
Xa Tiền Tử Thang
Xát Mục Phương
Xát Nha Tán
Xạ Tô Cao
Xà Yết Tán
Xà Yết Tục Mệnh Thang
Xích Cát Tán
Xích Cước Đại Tiên Chủng Tử Hoàn
Xích Đậu Tán
Xích Đậu Thang
Xích Hoàn
Xích Kim Đậu
Xích Lân Tán
Xích Linh Tán
Xích Long Tán
Xích Phục Linh Tán
Xích Phục Linh Thang
Xích Phục Linh Thang II
Xích Phục Linh Thang IIi
Xích Phục Linh Thang Iv
Xích Tán
Xích Tán II
Xích Thạch Chi Hoàn
Xích Thạch Chi Hoàn II
Xích Thạch Chi Tán
Xích Thạch Chi Tán I 2
Xích Thạch Chi Tán II
Xích Thạch Chi Tán IIi
Xích Thạch Chi Thang
Xích Thạch Chi Thang II
Xích Thạch Chi Thang IIi
Xích Thạch Chi Vũ Dư Lương Thang
Xích Thược Dược Hoàn
Xích Thược Dược Tán
Xích Thược Dược Tán II
Xích Thương Tán
Xích Tiễn Hoàn
Xích Tiểu Đậu Đương Qui Tán
Xích Tiểu Đậu Tán
Xích Tiểu Đậu Tán II
Xích Tiểu Đậu Tán IIi
Xích Tiểu Đậu Thang
Xích Tiểu Đậu Ý Dĩ Thang
Xơ Can Lợi Đởm Thang
Xơ Can Lợi Đởm Thang II
Xơ Can Lợi Đởm Thang IIi
Xuân Bì Hoàn
Xuân Bì Hoàn II
Xuân Căn Bì Hoàn
Xuân Dục Phương
Xuân Dung Tán
Xuân Ôn Thang
Xuân Phong Tán
Xuân Tả Thang
Xuân Thủy Tán
Xuân Trạch Thang
Xuân Tuyết Cao
Xuất Bạch Tán
Xuất Nha Ô Đầu Tán
Xuất Thanh Tán
Xuất Thủ Hoàn
Xuất Trùng Hoàn
Xư Bạch Bì Hoàn
Xư Bạch Bì Tán
Xư Bì Hoàn
Xư Bì Hoàn II
Xư Căn Bạch Bì Hoàn
Xư Căn Bì Hoàn
Xư Căn Thang
Xú Linh Đơn
Xung Đầu Nhũ Thang
Lỗi
Xung Hòa Linh Định Ẩm
Xung Hòa Tán
Xung Khương Hồng Đường Thang
Xương Bồ Ẩm
Xương Bồ Đĩnh Tử
Xương Bồ Đơn
Xương Bồ Hoàn
Xương Bồ Hoàn II
Xương Bồ Hoàn IIi
Xương Bồ Hoàn Iv
Xương Bồ Hoàn V
Xương Bồ Hoàn V 2
Xương Bồ Ích Trí Hoàn
Xương Bồ Ngọc Kim Thang
Xương Bồ Tán
Xương Bồ Tán II
Xương Bồ Tán IIi
Xương Bồ Tán IIi 2
Xương Bồ Tán IIi 3
Xương Bồ Thang
Xương Bồ Tiễn
Xương Bồ Tửu
Xương Bồ Tửu II
Xương Bồ Uất Kim Thang
Xương Ô Tán
Xương Phụ Tán
Xương Viễn Tứ Nghịch Thang
Xư Thụ Căn Hoàn
Xuyên Anh Hoàn
Xuyên Cẩn Tán
Xuyên Cẩn Tán II
Xuyên Cẩn Thang
Xuyên Hoàng Liên Hoàn
Xuyên Khổ Luyện Tán
Xuyên Khung Ẩm
Xuyên Khung Cao
Xuyên Khung Điều Trà Tán
Xuyên Khung Hoàn
Xuyên Khung Hoàn II
Xuyên Khung Hoàn IIi
Xuyên Khung Hoàn Iv
Xuyên Khung Hoàn V
Xuyên Khung Hoàn V 2
Xuyên Khung Hoàn V 3
Xuyên Khung Hoàn Vi
Xuyên Khung Hoàn VII
Xuyên Khung Nhục Quế Thang
Xuyên Khung Tán
Xuyên Khung Tán I 2
Xuyên Khung Tán II
Xuyên Khung Tán II2
Xuyên Khung Tán IIi
Xuyên Khung Tán Iv
Xuyên Khung Tán Iv 2
Xuyên Khung Tán V
Xuyên Khung Tán V 2
Xuyên Khung Tán Vi
Xuyên Khung Tán VII
Xuyên Khung Tán VIIi
Xuyên Khung Thạch Cao Tán
Xuyên Khung Thang
Xuyên Khung Thang II
Xuyên Khung Trà ĐiỀu Tán (Sen Kyu Cha Chyo San)
Xuyên Khung Trà Điều Tán
Xuyên Khung Trà Điều Tán II
Xuyên Liên Chỉ Xác Thang
Xuyên Liên Thành Kỷ Thang
Xuyên Luyện Hoàn
Xuyên Luyện Hoàn II
Xuyên Luyện Thang
Xuyên Luyện Thang
Xuyên Ô Hoàn
Xuyên Ô Hoàn II
Xuyên Ô Hoàn IIi
Xuyên Ô Hoàn Iv
Xuyên Ô Hoàn Iv 2
Xuyên Ô Tán
Xuyên Phấn Tán
Xuyên Quy Hoàn
Xuyên Sơn Giáp Tán
Xuyên Tất Tiễn
Xuyên Thăng Ma Tán
Xuyên Thăng Ma Tán II
Xuyên Thảo Tán
Xuyên Tiêu Hoàn
Xuyên Tiêu Hoàn II
Xuyên Tiêu Ô Mai Thang
Xuyên Tiêu Vị Bì Hoàn
Xuy Hà Tán
Xuy Hầu Dược
Xuy Hầu Dược Phương
Xuy Hầu Ngọc Thược Chủy
Xuy Hầu Tán
Xuy Hầu Tán II
Xuy Hầu Tán IIi
Xuy Hầu Thanh Hoàng Tán
Xuy Hầu Thập Bảo Đơn
Xuy Khẩu Đơn
Xuy Khẩu Tán
Xuy Nhĩ Đơn
Xuy Nhĩ Đơn II
Xuy Nhĩ Hồng Miên Tán
Xuy Nhĩ Xạ Trần Tán
Xuy Tuyết Cao
Xuy Tỵ Bích Ngọc Tán
Xuy Tỵ Khứ Chướng Ế Phương
Xuy Tỵ Long Não Tán
Xuy Tỵ Lục Thần Tán
Xuy Tỵ Tán
Xuy Tỵ Tán II
Xuy Tỵ Tán IIi
Xuy Tỵ Thông Quan Tán

Tham khảo mua bán bài thuốc:

(Chương trình dành riêng cho đồng nghiệp giúp mua được bài thuốc đủ vị và chất lượng tốt)

Bài thuốc NÀY gồm các vị thuốc là thuốc đã được bào chế theo Tiêu chuẩn NHT, và được ngành y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng theo chuẩn Dược điển Việt Nam.

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn:gọi 18006834 để báo giá

Giá bán bài thuốc NÀY (Tiêu chuẩn GACP-WHO) tại Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn: sẽ có giá cao hơn giá trên (liên hệ để biết thêm chi tiết)

Cập nhật ngày 16/1/2017

Tùy theo thời điểm, giá bán có thể thay đổi.

Cách thức mua:

+Khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ phòng khám

+Mua trực tuyến: Thuốc được chuyển qua đường bưu điện, khi nhận được thuốc khách hàng mới phải thanh toán ( gọi 18006834 - Hỗ trợ phí vận chuyển khi mua từ 1,5 triệu vnđ trở lên).

 

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hãy chia sẻ để tạo phúc cho mình và giúp đỡ mọi người.

 
Tư vấn sức khỏe trực tuyến Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Tư vấn sức khỏe trực tuyến


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!
Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.
. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH
Đầu trang Chế độ ăn