HOME MENU

Thạch quyết minh

 Thạch quyết minh, Thach quyet minh, phukhicothai Kể bệnh, tư vấn, lấy thuốc

C�n gọi l� cửu khổng, cửu khổng hoa, ốc khổng, b�o ngư.

T�n khoa học haliotis sp

Thuộc họ Haliotidae, lớp t�c ph�c (Gastropoda), ng�nh nhuyễn thể (Mollusca).

Thạch quyết minh (concha Haliontidis)) l� vỏ phơi kh� của nhiều loại b�o ngư Haliotis dverdicolor R�ve (cửu khổng b�o), Haliotidis gigantea discus R�ve (b�n đại n�o) v� Haliotidos oviva Gmelin (dương b�o).

T�n thạch quyết minh v� l� một vị thuốc giống đ� (thạch) lại c� t�nh chất l�m tan m�ng, s�ng mắt.

C�n cửu khổng hay ốc khổng v� ở m�p vỏ của b�o ngư c� một h�ng lỗ nhỏ từ 7-13 lỗ (thường la 9 lỗ), tức l� chỗ để kh�ng kh� ra v�o cho con b�o ngư thở.

A. M� tả con vật

B�o ngư l� một loại ốc vỏ cứng như vỏ con s�, nhưng dẹt hơn, ở m�p c� 7-13 lỗ nhỏ để kh�ng khi ra v�o. Khi vỏ b�o ngư bị sinh vật kh�c b�m k�n tr�n h�ng lỗ đ� th� con vật c� thể chết ngạt. Lớp vỏ ngo�i nh�m, c� m�u n�u sẫm, mặt trong c� lớp s� cừ l�ng l�nh. Ch�n b�o ngư l� một khối thịt d�nh kiền với th�n, nằm xung quanh m�p vỏ. Muốn b� đi, khối thịt đ� phải co gi�n để di chuyển th�n m�nh. Khi bị ta bắt, th� khối thịt đ� r�t v�o đ�, nhờ đ� m� v�ng b�o ngư sống tuy lu�n lu�n c� s�ng lớn vỗ v�o đ�, nhưng b�o ngư vẫn sống b�nh thường. Thức ăn ch�nh của b�o ngư l� ronn r�u b�m tr�n đ�.

B. Ph�n bố, thu bắt v� chế biến

B�o ngư thường sống ở tr�n c�c v�ng hải đảo hay ven biển c� rạn đ� ngầm, độ mặn của nước biển cao. B�o nggw sống ở độ nước s�u từ 2-12m, thường l�c c�n nhỏ ỏ chỗ cạn, khi lớn l�n mới ở độ nước s�u hơn. Đ�y nơi đ� phải c� nhiều đ� sỏi, r�n mặt đ� c� phủ một lớp b�n mịn.

Tại miền bắc nước ta, b�o ngư được khai th�c tại c�c đảo Bạch Long Vĩ, C� T�, C�t B� v� ch�n n�i đ�o ngang, nhiều nh�t l� ở Bạch Long Vĩ v� C� T�. Khả năng c� thể thu hoạch tới 47 tấn (Bạch Long Vĩ).

Hiện nay người ta c�n bắt b�o ngư sống tự nhi�n, nhưng gần đ�y c� người đ� bắt đầu nu�i để bảo đảm nguồn cung cấp thường xuy�n.

M�a sinh đẻ ở miền bắc nước ta v�o th�ng 1-2. m�a bắt b�o ngư v�o th�ng 7-10 l� thời kỳ nước ấm dễ lặn v� cũng l� l�c b�o ngư b�o nhất.

Khi bắt về, rửa sạch đất c�t, r�u rong b�m v�o, sau đ� rửa bằng nước muối pha lo�ng, cuối c�ng cậy vỏ ri�ng phơi kh� d�ng lam thuốc, c�n ruột đem nấu ch�n phơi kh� b�n ri�ng l�m m�n ăn rất qu�.

C� nơi, b�o ngư bắt về đem rửa sạch, rồi nấu ch�n mới b�c lấy vỏ v� ruột, vỏ sau khi lấy được đem rửa sạch chất muối rồi mới phơi kh�. Phương ph�p cạy b�o ngư tươi tuy c� kh� khăn hơn nấu ch�n rồi mới cạy, nhưng cỏ c� m�u sắ �ng �nh, phẩm chất t�t hơn.

Khi d�ng l�m vỏ thuốc, c� khi ngươi ta d�ng sống. Rửa sạch, phơi kh�, t�n nhỏ, c� khi người ta nung l�n rồi mới t�n nhỏ để d�ng.

C. Th�nh phần ho� học

Trong vỏ c� c�c chất v� cơ , chủ yếu la canxi c�cbonat, muối canxi kh�c v� c�c chất hữu cơ, nhưng sau khi nung, chỉ c�n chất v� cơ.

Trong thịt b�o ngư c� 73% nước, 24,8% protit, 0,44% chất b�o, 1,98% tro.

D. C�ng dụng v� liều d�ng

Theo t�i liệu cổ thạch quyết minh c� vị mặn, t�nh b�nh, v�o 2 kinh can v� phế. C� t�c dụng b�nh can, tiềm dương, trừ nhiệt s�ng mắt, th�ng l�m. D�ng chữa đầu cho�ng mắt hoa, xương đau nhức, thong manh mờ mắt.

Hiện nay, thạch quyết minh l� một vị thuốc được d�ng trong phạm vi nh�n d�n l�m thuốc chữa thong manh, thị lực k�m. C� t�c dụng l�m tan m�ng, s�ng măt.

C�n được d�ng l�m thuốc chữa bệnh đau dạ d�y thừa nước chuam cầm m�u.

Liều d�ng: Ng�y uống 3-6g dưới dạng bột, c� khi d�ng dưới dạng sắc với liều 15-30g.

Thịt b�o ngư l� một loại hải sản qu�, m�i vị thơm ngon, nhiều chất dinh dưỡng. D�ng trong nước v� xuất khẩu.

Đơn thuốc c� thạch quyết minh

Chữa thong manh, qu�ng g�:

Thạch quyết minh cạo sạch vỏ đen ngo�i, t�n nhỏ v� thuỷ phi 10g. D�ng gan lợn hay gan d� bổ đ�i, cho thuốc v�o. Đun s�i ch�n, để hơi s�ng v�o mắt, ăn cả gan, uống cả nước. Mỗi ng�y một lần (đơn thuốc kinh nghiệm trong nh�n d�n).

Đau mắt ra nắng bị ch�i

Thạch quyết minh, c�c hoa, cam thảo mỗi vị 4g. Sắc với 200g nước, để nguội, uống h�ng ng�y.

Thng tin trn Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ c tnh chất tham khảo. Người xem khng được dựa vo để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 l 22C Đường L Hồng Phong, Đng Kh, Ng Quyền, Hải Phng. GP : 197GCN HNY SYTH