HOME MENU

Đào hồng tứ vật thang(y tông kim giám)
Đào hồng tứ vật Xuyên khung 6-12 Xích thược 8-12 Hồng hoa 4-12
Đương quy 12 Đào nhân 8-12 Sinh địa 12-20    
Cách dùng: Sắc nước uống 1 thang chia 2 lần. Tác dụng: Hoạt huyết điều kinh. Giải thích bài thuốc: Bài thuốc này là bài “ tứ vật thang” gia Đào nhân, Hông hoa. Trong bài Đương quy, Sinh địa dưỡng huyết, bổ huyết, Xích nhược, Xuyên khung hoạt huyết phối hợp với Đào nhân, hồng hoa để phá huyết ứ đó là bài thuốc căn bản hoạt huyết điều kinh. Ứng dụng lâm sàng: là bài thuốc căn bản để hoạthuyết điều kinh chữa chứng rối loạn kinh nguyệt, trên lâm sàng hay gia giảm liều dùng. TRường hợp huyêts nhạt gia đơn bì, Liên kiều, Địa cốt bì, đau bụng gia Diên hồ sách, Hương phụ chế, Thanh bì để hành khí hoạt huyết.