HOME MENU

Bổ thận tráng dương hoàn

Trần thụ sâm giáo sư tổng y viện giải phóng quân

  Nhân sâm 30 Nh dung 30 Tiên linh tỳ 30
Câu Kỉ tử 30            

Trị dương nuy âm lạnh khả năng giao hợp giảm sút, suy yếu trước tuổi già, tinh thần mệt mỏi, thận nguyên không ấm

Tảo tiết thì gia Ngũ vị

Tán bột luyện mật làm viên 2g, mỗi lần uống 1 viên, ngày 2-3 lần, có thể ngâm rượu 500ml sau 2 tuần uống, mỗi lần uống 5-10 ml