HOME MENU

Bổ trung ích khí thang

Tỳ vị luận

Bổ trung ích khí Đẳng sâm 16 Hoàng kỳ 20 Trích thảo 4
Thăng ma 4-6 Qui đầu 12 Sài hồ 6-10 Bạch truật 12
Trần Bì 4-6            

Tác dụng : Điều bổ tỳ vị thăng dương ích khí

Ứng dụng lâm sàng : Chữa cơ thể vốn hư nhược dễ bị cảm mạo, mệt mỏi ra mồ hôi.

Những trường hợp khí hư hạ hãm gây nên sa nội tạng như sa tử cung, thận, thoát vị bẹn, sụp mi, dùng bài này gia thêm: Chỉ sác hoặc Chỉ thưc có kết quả tốt

Trường hợp bệnh đường ruột mãn tính, rối loạn tiêu hoá kéo dài hoặc kiết lỵ kéo dài cơ thể hư nhược có thể dùng bài này có hiệu quả tốt

Trường hợp do khí huyết hư gây sốt kéo dài dùng bài này có hiệu quả tốt